کلینیک روان شناسی صنعتی و سازمانی

مرکز روان شناسی و مشاوره مخدومی با هدف حفظ و توسعه صلاحیت ها، ارتقا سلامت روان کارکنان و مدیران، بهبود شایستگی و اثر بخشی کارکنان در مراکز و سازمان های دولتی و خصوصی و همچنین جلوگیری از فرسودگی نیروی انسانی سازمان ها، کلینیک روان شناسی صنعتی و سازمانی را دایر نموده است.

این کلینیک کلیه خدمات روان شناسی مرکز را در اختیار سازمان ها، مدیران و مراکز مربوطه قرار می دهد و پروتکل کاملی از نیم رخ روانی کارکنان که مهم ترین عامل در پیشرفت سازمان می باشد و نیز برنامه لازم جهت بهبود سلامت روان آن ها در تمامی حوزه های  روان شناسی مربوطه ارائه می دهد.

با توجه به اینکه بسیاری از مدیران موفق و با تدبیر سازمان ها، این نیاز را در سازمان خود احساس کرده اند از این خدمات در جهت ایجاد یک سازمان پویا و سالم استفاده می کنند. به عنوان مثال یکی از خدمات ارائه شده از سوی کلینیک دکتر مخدومی ارزیابی معلمان اعزامی وزارت آموزش و پرورش به خارج از کشور (سال ۱۳۹۷) بوده که توانسته ایم به لطف خداوند رضایتمندی بالای مدیران ارشد وزارتخانه و مراجعین را به ارمغان بیاوریم و شناسنامه سلامت روان بسیار علمی را ارائه دهیم.