کلینیک استعدادیابی کودکان

خانواده ها اگر در استعداد یابی کودکان خود آگاهانه قدم بردارند، فرزندان در دوران نوجوانی با چالش های کمتری مواجه می شوند.

کشف استعداد کودکان در وهله اول مستلزم مهارت های زندگی است. پرورش خلاقیت و بازی های متنوع به دور از هرگونه فشار آموزشی جهت کشف استعداد بچه ها مهم ترین بخش در نظر گرفته می شود.

مرکز روان شناسی مخدومی در این راستا با بکار گیری کادری مجرب و توانا می تواند نسبت به رفتار والدین و فرزندان با دیدی جامع و همه جانبه بازنگری نماید و نقاط قوت و ضعف کودک را با انجام پرسشنامه ها، آزمون ها و آموزش های مربوط توسط متخصصان و روان پزشکان آشکار سازد.

این فرآیند و مفهوم موجب شده تا طرز فکر مردم حتی تحقیقات متعارف روند صحیح و دقیقی به خود گیرد تا کودک از استعداد های بالقوه خود محروم نشده و بسیاری از استعداد ها به دست فراموشی سپرده نشود.