کلینیک روان شناسی مهاجرت

با توجه به دنیای امروز که تمامی جوامع با مهاجرت (داخل و خارج از کشور) و پیامدهای آن درگیر می باشند، از دیدگاه روان شناسی نیز جز استرس های عمده زندگی به حساب می آید.

تحقیقات نشان داده است افرادی که به خارج از کشور مهاجرت می کنند به دلیل ترک بسیاری از وابستگی های خود و نیز برخورد با مشکلات اساسی مانند زبان و لهجه، اشتغال و تفاوت های فرهنگی دچار آسیب هایی مانند افسردگی، خودکشی، افت تحصیلی، مشکلات خانوادگی و کاهش کلی سلامت روان می شوند. لذا یکی از اهداف مهم کلینیک دکتر مخدومی با توجه به سابقه درخشانی که در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و بوسنی هرزگوین و... دارند، خدمات رسانی به این قشر از جامعه و ارائه امکانات غیر حضوری و حضوری برای کلیه حوزه های روان شناسی در اختیار این عزیزان قرار داده می شود.

سازگاری و مهارت مهاجرت

انتخاب دانشگاه برتر و رشته مورد علاقه

سازگاری و مهارت مهاجرت

تاب آوری