زنان

زنان بخش مهمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن‌ها به عنوان مادر، همسر و فرزند خانواده نقش بسیار مهمی در سلامت روان جامعه دارند. شیوه زندگی مدرن و حضور پررنگ زنان در انواع پست‌های شغلی، ورود بخش قابل ملاحظه‌ای از آنان در دانشگاه‌ها، نقش آن‌ها در چرخه اقتصادی و ماهیت مهم آن‌ها به عنوان مادر و همسر لزوم توجه به سلامت روان این قشر از جامعه را توجیه می‌کند. بالا رفتن سن ازدواج وافزایش تعداد بانوان مجرد و مشکلات خاص آن‌ها نیز قابل چشم پوشی نیست. از انواع مسائل مربوط به روانشناسی زنان می‌توان به موضوعاتی مثل سلامت روان زنان خانه‌دار، سلامت روان زنان شاغل، افسردگی پس از زایمان، افسردگی پیش از قاعدگی، دوران بارداری و زنان مطلقه پرداخت که هر کدام نیازمند کسب مهارت‌های مختلف برای پشت سر گذاشتن آن‌ها و ارتقای سلامت روان زنان است.

خوشبختانه مطالعات اخیر در حوزه روانشناسی زنان در بخش هیجانات، رفتار، مسائل زیستی، مسائل شناختی و مهارت‌های بین فردی نتایج ارزشمندی را به دست آورده است که عموم مردم می‌توانند به کمک متخصصین از آن‌ها بهره‌مند شوند و به صورت کاربردی در زندگی از آن استفاده نمایند.