اختلالات یادگیری

در طبقه بندی جدید اختلالات روانی نام اختلالات یادگیری به اختلال یادگیری خاص تغییر کرده است.

از اصطلاح اختلال یادگیری خاص اختلالاتی هستند که در آن یکی از عملکردهای افراد در آزمون های استاندارد شده تحت تاثیر قرار می‌گیرد، مثل خواندن، نوشتن، ریاضیات. دانش آموزان مبتلا به این ناتوانی ها کمتر از آنچه از سن و سطح هوشی آنها انتظار می رود موفق می شوند و در تنظیم اطلاعات، ادراک دیداری و شنیداری ، حافظه و توجه نقص دارند. آن‌ها بدون کمک های ویژه، معمولا ضعیف عمل می کنند، دوستان و اعضای خانواده آنها را ناتوان می دانند و در نتیجه عزت نفس و انگیزه آنها بسیار پایین است. همچنین، ترک تحصیل در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری بیشتر است و این افراد در عملکرد شغلی و اجتماعی خود نیز دچار مشکل می شوند.

معیارهای آخرین طبقه بندی اختلالات روانی برای اختلالات یادگیری خاص:

الف : به رغم کمک دیگران و مداخلات مختلف، فرد در یادگیری مهارت های تحصیلی و استفاده از آنها مشکل دارد و این موضوع را حضور حداقل یکی از موارد زیر ، نشان می‌دهد

۱ – کلمات را غلط می خواند، یا آهسته و به دشواری می خواند (مثلا کلمات جداگانه را با صدای بلند و غلط، به آهستگی و با تردید، می خواند ، به طور فراوان کلمات را حدس می زند، خواندن کلمات با صدای بلند برایش مشکل است).

۲ – در درک معنی آنچه خوانده است مشکل دارد( مثلا ممکن است متن را صحیح بخواند اما توالی یا سکانس رویدادها،روابط ، استنباط ها ، یا معانی عمیق تر آنچه را خوانده است درک نکند.)

۳ – در هجی کردن کلمات مشکل دارد(مثلا ممکن است حروف صدادار یا حروف بی صدا اضافه کند، حذف کند (جا بیندازد) ، یا یک حرف را به جای حرف دیگر به کار ببرد.)

۴ – در نوشتن و ابراز عقاید به صورت کتبی مشکل دارد( مثلا در داخل جملات تعداد زیادی اشتباه گرامری یا نقطه و علامت گذاری مرتکب کی شود)، عقایدی که به صورت مکتوب ابراز می کند، واضح نیستند، سازمان دهی پاراگراف ها ضعیف است.

۵ – در تسلط یافتن بر قواعد اعداد و ارقام ، اطلاعات رقمی یا محاسبه مشکل دارد (مثلا از اعداد بزرگی آنها و روابط آنها با هم درک ضعیفی دارد، اعداد یک رقمی را با انگشتان می شمارد و نمی تواند مثل همکلاسی های خود قواعد ارقام و اعداد را به یاد بیاورد، وسط محاسبه سردرگم می شود و ممکن است روش محاسبه را عوض کند.)

۶ – در استدلال ریاضی مشکل دارد(مثلا در استفاده از مفاهیم ، قواعد ، یا فرمول های ریاضی برای حل مسائل ریاضی به شدت مشکل دارد.)

ب : مهارت های تحصیلی فرد در یک یا چند درس ، بسیار کمتر از سن تقویمی او هستند و در عملکرد تحصیلی و شغلی یا در فعالیت های زندگی روزمره اختلال شدید بوجود می آورند. این موضع را نمرات فرد در آزمون های پیشرفت تحصیلی و سنجش های بالینی جامع نشلن می دهند.

ج: مشکلات یتدگیری در سال های مدرسه شروع می شود اما ممکن است تا زمانی که مهارت های تحصیلی از توانایی های فرد سبقت نگرفته اند خودشان را نشان ندهند( مثلا زمانی که فرد مجبور می شود متونی دشوار و طولانی را در یک محدوده زمانی خاص بخواند، یا بار درسی بسیار زیاد باشد.)

د: اگر اختلال در موارد بالا به دلیل معلولیت‌هایی مثل بینایی، شنوایی و غیره به وجود آمده باشد جز اختلالات یادگیری محسوب نمی‌شوند.

توجه داشته باشید معمولا این اختلالات تا زمان مدرسه که فرد به خواندن و نوشتن نیاز ندارد خودش را نشان نمی‌دهد از طرفی تشخیص زودهنگام آن‌ها در ترمیم و بهبود اختلال بسیار با اهمیت است لذا حتما قبل از سن مدرسه کودک خود را برای انجام آزمایشات لازم در این زمینه نزد متخصص ببرید.