اولین،مهمترین وساده ترین راهی که مادر بایددربرابرلجبازی کودک ازخودنشان دهد بی اعتنایی به لجاجت اوست.درحقیقت بی توجهی والدین به لجبازی کودکان،این رفتار را درآنها کاهش می دهد


کار کودک را زیر سوال ببرید، به او برچسب منفی”بی ادب، شلخته، تنبل، سر به هوا، بچه بد، خجالتی، لوس.. ” نزنید .پیامد این کار یعنی من با برچسب زدن به تو، این صفات را تایید میکنم.


کار اشتباهی که ما انجام میدهیم از کودکمان جاسوس درست می کنیم یعنی هرگز از بچه‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل همسرتان استفاده نکنید. فکر نکنید که وقتی فرزند‌تان را برای جاسوسی همسرتان بسیج می‌کنید، او حس و حالتان را نمی‌فهمد. اگر شما به همسرتان شک دارید، حق پیگیری و حتی در موارد شدید‌تر تفتیش را دارید، اما حق ندارید در جریان این کار‌ها، از فرزندتان به عنوان یک ابزار استفاده کنید.هرگز و هرگز در هیچ شرایطی، بچه‌ها را وارد بازی خودتان نکنید.