چگونه تله های زندگی خود را بشناسیم؟

فرض کنید فردی در خانواده ای سخت گیر بزرگ شده که مدام به فرزندانشان گوشزد میکنند که این کار را باید اینطور انجام بدهی، فلان کار را نباید بکنی و.. این فرد در بزرگسالی ممکن است تبدیل به یک شخصیت کنترل گر شود.یا آقایی که در خانواده ای بزرگ شده که در آن مهر و…

لجبازی در کودکان

اولین،مهمترین وساده ترین راهی که مادر بایددربرابرلجبازی کودک ازخودنشان دهد بی اعتنایی به لجاجت اوست.درحقیقت بی توجهی والدین به لجبازی کودکان،این رفتار را درآنها کاهش می دهد. کار کودک را زیر سوال ببرید، به او برچسب منفی”بی ادب، شلخته، تنبل، سر به هوا، بچه بد، خجالتی، لوس.. ” نزنید .پیامد این کار یعنی من با…

والدین سهل گیر هستیم یا مستبد؟

والدین سهل گیر از ویژگی های این خانواده می توان به ، بی توجهی به آموزش های رفتارهای اجتماعی اشاره نمود. در این در این نوع خانواده دخالت در کارهای یکدیگر معنا ندارد، چرا که به تعداد افراد خانواده می توانند نظر ات مختلفی بدهند . گرچه کودکان خانواده های سهلگیر دارای استقلال فکری و…

علایم موثر در ازدواج ناموفق

١-زوجین به فاصله کوتاهی از یک فقدان معنی دار با هم آشنا شوند یا ازدواج کنند. ٢-آرزو دور شدن از یک نفر در خانواده پدری عاملی برای ازدواج باشد. ٣-پیشینه همسران به طور معناداری بـه لحـاظ مـذهبی ، تحصیلی ، طبقـه اجتماعی، قومیت و سن متفاوت باشد . ۴-زن و شوهر از جمع خواهر و…

کمال گرایی

🔺️فرهنگ مدرک گرایی باعث شده خیلی از جوان‌های ما بدون درک استعداد واقعی خود و حرکت به سوی رویاهایی که می‌توانند در آن موفق باشند تلاش بی وقفه‌ای برای مدرک گرفتن و حضور در دانشگاه داشته باشند.اما آیا بعد از حضور در دانشگاه احساس رضایت می‌کنند؟‌ 🔺️ بعد از آن تلاش برای کسب درآمد شروع…