تعریف اگاهانه از کودک


🔺️بسیاری از روانشناسان معتقدند کودکان مانند یک لوح سفید به دنیا می‌آیند و این ما هستیم که هرچه بخواهیم روی این لوح می‌نویسیم و از آن‌ها چیزهایی را می‌سازیم که خودمان می‌خواهیم، حتی روانشناس‌هایی که خلاف این نظر را دارند و معتقدند کودکان زاده سرشت و طبیعت ژنتیکی‌شان هستند نیز هرگز نقش محیط را نفی انکار نکرده‌اند. ما، صحبت‌هایمان، طرز برخوردمان، محیط زندگی، اقوام و آشنایان، مدرسه، دوستان، تلویزیون… همه و همه اثر مستقیم روی کودکان داریم.

🔺اما در این بین آنچه بیش از هرچیز می‌تواند اراده، انگیزه، اهداف و آرمان‌های کودکان را تعیین کند چیزهایی است که به خاطرش تشویق می‌شود و می‌بیند ما برایش ارزش قائل هستیم.

🔺ما چطور از کودکمان تعریف می‌کنیم؟ دخترانمان را پرنسس و عروسک خطاب می‌کنیم و پسرهایمان را قهرمان. وقت غذا خوردن به آن‌ها می‌گوییم بخور تا مثل مرد عنکبوتی قوی شوی، یا به دخترانمان می‌گوییم حمام برو تا خوشگل شوی. این تقویت‌ها تمام ایده‌آل‌های آینده کودکمان را می‌سازد.

‌🔺اما آیا او در آینده می‌تواند پرنسس باشد، آیا وقتی پشت کنکور نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد مانند مرد عنکبوتی بودن کمکی به او می‌کند؟ بنابراین ما باید کاملا آگاهانه از این لغات استفاده کنیم.
برخی صفات مهم و مثبتی که باید با آن‌ها کودکانمان را تشویق کنیم شامل این موارد است: شجاع، کنجکاو، باهوش، سالم، بخشنده، خلاق، سرزنده، رو راست، مصمم، با برنامه، شاد، وفادار، شوخ طبع و …

🔺چقدر از صفات بالا استفاده می‌کنیم؟ چندبار به فرزندتان گفتید آفرین چه پسر با برنامه‌ای؟ وقتی پسرتان هرگز برای با برنامه بودن تشویق نشده یا حتی اسمش را نشنیده است چطور از او انتظار دارید به یکباره در بزرگسالی فرد با برنامه‌ای شود.

🔺پس از همین امروز یک لیست از صفات به درد بخور برای خودتان تهیه کنید که بتوانید با آن آینده فرزندانتان را بسازید و دست از پرنسس‌ها و مرد عنکبوتی و قهرمان‌ها بکشید.
www.makhdoumigroup.com

اینستاگرام:
psymakhdoomi

دسته بندی ها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مخدومی می باشد.