طرحواره عشق


طرح‌واره عشق شما چه نوعی است؟

🔺انسانها مانند هم عاشق نمیشوند. رفتارها، حساسها وانتظارات آنها در عشق متفاوت است .به زبان علمی تر طرحواره عشق در افراد مختلف بر اساس ویژگی های شخصیتشان فرق میکند. الین هتفیلد شش طرحواره عشق را معرفی کرده است. ‌

✔️ ایمن: این گروه افرادی اند که در عشق اعتماد به نفس خوبی دارند .خودشان رالایق برانگیختن احساس عاشقانه در طرف مقابل میبینند.وبه راحتی عشق میورزند. به ندرت نگران طرد شدن از سوی معشوق هستند.زمانی هم که به معشوق نزدیکند احساس خوبی دارند وهم در دوری او مضطرب نمیشوند.این افراد رابطه های عاشقانه مثبت وشادتری دارند وتعهد وصمیمیت ووابستگی متقابل بیشتری رادر رابطه هایشان تجربه میکنند.بهترین عشق راافراد ایمنی تجربه میکنند که با فرد ایمن دیگری در ارتباطند. ‌

✔️ چسبنده :این گروه اعتماد به نفس ضعیفی داشته فکر میکنند طرف مقابل دوستشان ندارد .به شکل بیمار گونه به رابطه معتادند به معشوق وابستگی بیش از حد نشان میدهندتمام ترسشان از دست دادن معشوق است.میخواهند همه وقتشان رابا معشوق سر کنند ورابطه با دوستانشان را قطع میکنندبه شکلی طرف مقابل رادر رابطه گیر می اندازند.
‌ ‌
✔️ بیمناک : این ها از صمیمیت عاشقانه میترسند .بیشتر در مردان شیوع دارد .هراسی که ریشه در ترس از دلبستگی دارد. معمولا معشوق را گیج میکنند. شکایت معشوقشان این است که نمیدانم چرا هرچه بیشتر به او محبت میکنم بیشتر از من دور میشود.اینها عشق را باری بر دوش دانسته ودر تنهایی راحت ترند.بدترین ترکیب رابطه فرد بیمناک با چسبنده است .

✔️ بی ثبات : این گروه از همه سخت تر وگیج کننده ترند .ترکیبی از چسبنده وبیمناک هستند .وقتی از معشوق دورند اشتیاق زیاد به نزدیکی نشان میدهند ووقتی به او نزدیکند ترس از دلبستگی دارند .آرزوی آنچه که ندارند میکنند ولی وقتی به دستش می آورند رهایش میکنند نه در دوری شادند ونه در نزدیکی .

✔️ بی قید : این گروه رابطه سطحی دارند .هیچ میلی به سرمایه گذاری عاطفی دررابطه نشان نمیدهند.اشتباه ترین کار وارد شدن در یک رابطه جدی وتعهد آمیز با افراد بی قید است .

✔️ بی علاقه : این گروه به سادگی نسبت به عشق بی علاقه اند . در زندگی شان اولویت های دیگری دارند واگر به اجبار وارد رابطه عاطفی شوند هیچ تمایلی ندارند.
‌www.makhdoumigroup.com
اینستاگرام:
psymakhdoomi

دسته بندی ها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مخدومی می باشد.