لحن صحبت با همسر


🔺یکی از پیچیده ترین و حساسترین مسائل بین زن و شوهر، چگونگی برقراری ارتباط کلامی و گفت و شنود بین آنان است.
با توجه به اینکه بیشترین وقت مشترک زوجها صرف گفت و شنود با هم میشود، بنابراین کیفیت و کمیت گفت و شنود و مذاکره بین زن و شوهر مهمترین نقش را در خوشبختی، موفقیت و تداوم زندگی مشترک و یا شکست و ازهم پاشیدگی آن برعهده دارد.

🔺با توجه به آمار کشورهای پیشرفته، بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها به علت عدم ارتباط صحیح کلامی و احساسی بین زن و شوهر صورت می‌گیرد.

🔺در ارتباط کلامی نحوه صحبت، لحن کلام، کلمات و اصطلاحات به کار گرفته شده، موضوع، وقت و مکان مذاکره برای طرفین،حائز اهمیت است.
به عبارتی ساده، اگر ارتباط کلامی با چهرهای گشاده و با مهر و محبت، به موقع و با کلمات و لحنی مثبت و اطمینان بخش و دلگرم کننده همراه باشد، در شنونده آرامش، امنیت و احساس رضایتمندی ایجاد می‌کند، اگرچه موضوع صحبت برای مخاطب یا طرفین همراه با خبرهای بد و ناراحت کننده باشد.

🔺برنامه ریزی ذهنی مردان با زنان از بسیاری جهات با هم متفاوت است؛ درواقع، زنان و مردان در مورد گفت وگو، دوگونه فکرکرده و به طور متفاوت عمل می‌کنند؛ به طوری که در زندگی روزمره زنان و مردان هریک با معیار و بینش خود به زندگی مشترک و ارتباط کلامی نگاه کرده و هریک به تصور اینکه بینش و رفتار خودش درست است، در راستای گسترش آن تلاش می‌کند.

🔺اگر یکی از زوجها با چهره‌ای عبوس و درهم، همراه با خشونت، سرزنش، پرخاشگری، انتقاد و زور و فشار، سلطه گری، اعمال قدرت و کنترل و… با همسرش برخورد کند، اگرچه در پشت این ارتباط خشن و ناهنجار، نیت خوب و مثبتی هم نهفته باشد، اما موجب خشم و نارضایتی، عدم امنیت و… در مخاطب خواهد شد.
تکرار این ارتباط منفی و مخرب ابتدا به بی‌تفاوتی، سپس به دشمنی و در نهایت امر، به انزجار و تنفر یک یا هردو زوج از همدیگر منجر خواهد شد.

پس مراقب لحن صحبتتان با همسر باشید.😊

www.makhdoumigroup.com
psymakhdoomi

دسته بندی ها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مخدومی می باشد.